0

nieuwe wetgeving bouwvergunning

Posted januari 1st, 2011 in Projecten by aandenrijn

U wil graag een uitbreiding aan u woning realiseren? Dan heeft u sinds kort te maken met een vernieuwde wetgeving.

Per 1 oktober 2010 hebben we voor heel Nederland te maken gekregen met de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning of wel de Wabo.
In totaal 25 bestaande vergunningen zijn opgegaan in één vergunning. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ?kappen?. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ?bouwen?, ?kappen? en ?inrit?.

Tevens zijn bij de invoering van de Wabo de regels voor het vergunningvrije bouwen veranderd en soms zelfs soepeler geworden.
Met het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u via een vragenboom vaststellen of uw (bouw)plan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen.
Of een activiteit wel of niet vergunningplichtig is hangt veelal af van hoe u woning ten opzichte van de omgeving gesitueerd is en mogelijk ook van het geldende bestemmingsplan.
Bij vragen of twijfels kunt u contact opnemen met de gemeente in u regio. Zij kunnen u specifiek advies geven.

Mocht u er niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons zodat wij u advies kunnen geven omtrent uw bouwplannen.

Verder kunnen we u ook helpen bij het indienen van de omgevingsvergunning en het maken van de betreffende bouwkundige tekeningen en eventueel benodigde berekeningen.